کلیپ آموزشی رفع تمپر و اپ زدن ۶۸۰

کلیپ آموزشی رفع تمپر و اپ زدن ۶۸۰

آموزش رفع تمپر و اپ زدن ۶۸۰ در این کلیپ به صورت کامل روش تمپر و رفع تمپر و پاک کردن اپ و اپ زدن را به راحتی یاد بگیرید.

 

RIAL 990,000 – خرید
Call Now Button