نرم افزار Driver Pax

نرم افزار Driver Pax

نرم افزار Driver PAX که برای شناسایی دستگاه به کامپیوتر می باشد . نکته مثبت این برنامه این است که برای ویندور ۱۰ هم مناسب است و کار میکند و بجز درایور شناسایی درایور های دیکر پکس هم خودکار نصب میکند.

RIAL 800,000 – خرید
Call Now Button