نرم افزار XMEye (اندروید) ۲.۲.۸

نرم افزار XMEye (اندروید) ۲.۲.۸

XMEye نرم افزار نظارت تصویری برای IPC و DVR است.
 با استفاده از فناوری ابری، به راحتی با شماره سریال دستگاه وارد شوید تا ویدیوی نظارت بر نمای زنده را به گوشی اندروید نشان داده و عملیات را بر اساس آن انجام دهید.
رایگان – خرید
Call Now Button