نرم افزار SerialDemo

نرم افزار SerialDemo

نرم افزارSerialDemo یا همون (E8) برای رفع تمپر دستگاه های PAX استفاده می شود . 

با استفاده از این نرم افزار میتوانید رفع تمپر s910 ورژن های پایین را برطرف کنید.

 

RIAL 1,500,000 – خرید
Call Now Button