670

بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد A وریفون ۶۷۰ سوکت فلزی

برد A و B وریفون 670 سوکت فلزی و سوکت پلاستیکی باهم فرق میکند . نمونه ای از برد A سوکت فلزی
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد B وریفون ۶۷۰ سوکت فلزی

برد B وریفون 670 سوکت فلزی
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد B وریفون ۶۷۰ سوکت پلاستیکی

برد B وریفون 670 سوکت پلاستیکی
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

برد A وریفون ۶۷۰ سوکت پلاستیکی

برد A وریفون 670 سوکت پلاستیکی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

مگنت وریفون ۶۷۰ سوکت پلاستیکی

مگنت وریفون 670 سوکت پلاستیکی مگنت دستگاه 670 سوکت پلاستیکی با سوکت فلزی فرق میکند. دارای فلت کوچکتر و نازکتر می باشد. قاب زخیم تر و بزرگتر می باشد و معمولا رنگ آن سرمه ای می باشد. مگنت یا ریدر وظیفه اسکن کارت را دارد . وقتی کارت میکشید اطلاعات کارت را به دستگاه منتقل میکند . مگنت ها در انواع مختلف هستند مثل : فلتی  و سیمی ...
Call Now Button