7910

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

کابل اپ اینجنیکو ۷۹۱۰ معمولی

با استفاده از این کابل میتوانید تمامی دستگاه های 7910 معمولی را از طریق سوکت بغل شارژ اپ بزنید . لازم به ذکر است این کابل مقاوم و سوکت و کام آن فابریک می باشد .
Call Now Button