S90 BW

بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

برد ON / OF PAX S90

برد روشن / خاموش PAX S90 که برای دکمه های بالایی صفحه کلید پکس S90 مورد استفاده قرار میگیرد . این برد برای دستگاه های سیاه سفید و رنگی کاربرد دارد.
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

ال سی دی دستگاه PAX S90 BW

ال سی دی دستگاه PAX S90 BW LCD دستگاه کارتخوان سیار پکس S90 صفحه سیاه سفید که از توع فلتی می باشد.
Call Now Button