S90

بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

کارتن فابریک دستگاه کارتخوان PAX S90 & S910

کارتون فابریک دستگاه کارتخوان PAX S90 & S910 S
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹

قاب دستگاه پکس S90

قاب دستگاه پکس S90 
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

برد ON / OF PAX S90

برد روشن / خاموش PAX S90 که برای دکمه های بالایی صفحه کلید پکس S90 مورد استفاده قرار میگیرد . این برد برای دستگاه های سیاه سفید و رنگی کاربرد دارد.
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

ال سی دی دستگاه PAX S90 BW

ال سی دی دستگاه PAX S90 BW LCD دستگاه کارتخوان سیار پکس S90 صفحه سیاه سفید که از توع فلتی می باشد.
تیر ۲۶, ۱۴۰۰

مگنت پکس S90 فلتی

مگنت پکس S90 PAX فلتی این مگنت برای PAX S90 رنگی و سیاه سفید قابل استفاده می باشد.
Call Now Button